Ultra Motors AB · Bovallsvägen 1 · 152 42 Södertälje · Tel 08-550 946 55 · Fax 08-550 946 66  info@ultramotors.se